1. Prijsbepalingsfouten

Hoewel we ons best doen om ervoor te zorgen dat de prijzen op deze website juist zijn, treden er van tijd tot tijd fouten op. Als er zich een prijsfout voordoet (onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving die niet kan worden uitgesloten), zijn wij niet gebonden aan de onjuiste prijzen die worden vermeld en behouden we ons het recht voor om uw aankoop te annuleren.

2. Beveiliging

Flowerblog stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat deze website en alle transacties die erop worden uitgevoerd, veilig zijn. U erkent echter dat de veiligheid van informatie en betalingen die via internet worden verzonden nooit volledig veilig of vrij van fouten kan zijn. Flowerblog is niet aansprakelijk voor enige schade die is geleden als gevolg van falen, vertraging, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden op alle computerprogramma’s (bijvoorbeeld die gebruikt voor de overdracht van virussen).

3. Speciale aanbiedingen

Speciale aanbiedingen en aanbiedingen op deze site zijn alleen geldig zolang ze worden getoond, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4. Mailing Cash

Flowerblog adviseert niet om contant geld te versturen voor de betaling van producten. Als de klant geld verstuurt, aanvaardt Flowerblog geen verantwoordelijkheid voor de diefstal, verlies of anderszins voor niet-aflevering van het gemailde geld.

5. Annuleren van bestellingen

Flowerblog behoudt zich het recht voor om bestellingen te annuleren om welke reden dan ook of om de koopovereenkomst te annuleren na bevestiging van de bestelling, inclusief (zonder beperking) wanneer Flowerblog van mening is dat de bestelling frauduleus is of een verkeerd gebruik van een promotie- of marketingactiviteit is of wanneer een fout is opgetreden opgetreden, inclusief maar niet beperkt tot fouten met betrekking tot prijzen. Als we uw bestelling of koopovereenkomst annuleren, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enige resulterende schade of kosten die u heeft geleden, maar wij zullen u de aankoopprijs terugbetalen (waar deze al is betaald).

6. GST

Alle prijzen zijn inclusief BTW tenzij anders vermeld.

7. Douane en accijnzen

Voor bestellingen die buiten Australië worden verzonden, is de klant de geregistreerde importeur en verantwoordelijk voor alle invoerrechten en btw. Deze kosten variëren in elk land en vallen buiten de controle van Flowerblog. Neem contact op met uw lokale douanekantoor voor meer informatie over welke invoerrechten of omzetbelasting kunnen worden geheven.

8. Toegang tot de website

Flowerblog verleent u hierbij toestemming om de inhoud die op deze site verschijnt alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken, te bekijken en te downloaden. U stemt ermee in om geen apparaat, methode of software te gebruiken om de goede werking van deze site te belemmeren. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flowerblog mag u geen apparaat, methode of software gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot: spiders, robots, avatars, agents, datamining, verzamel- of extractietools en pogingen om te sonderen, scannen of testen of doorbreken beveiligings- en authenticatiemaatregelen.

9. Auteursrechten en handelsmerken

U gaat ermee akkoord dat de inhoud die u op deze site gebruikt, bekijkt of downloadt en de software die is gebruikt om deze te maken, het eigendom blijft van Flowerblog Limited of haar licentiegevers zoals gedefinieerd in Nieuw-Zeeland en internationale intellectuele-eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot copyright en handelsmerk wetten. U stemt ermee in dergelijke inhoud op geen enkele manier te wijzigen of aan derden beschikbaar te stellen.

10. Beschikbaarheid van de voorraad

Om u te voorzien van het grootste assortiment, begrijpt u dat Flowerblog niet alle producten op deze site in één magazijn opslaat. Alle items die via de Flowerblog-website worden verkocht, zijn afhankelijk van beschikbaarheid en Flowerblog behoudt zich het recht voor om geen bestellingen te accepteren of te annuleren voor producten die niet op voorraad zijn. Informatie over productbeschikbaarheid wordt geleverd door een aantal externe leveranciers. Flowerblog werkt samen met deze derden om ervoor te zorgen dat deze informatie zo nauwkeurig mogelijk is, maar er worden enkele fouten en weglatingen verwacht. De geleverde goederen kunnen afwijken van de productafbeeldingen op deze site.

11. Cash-beloningen

Cash Rewards kunnen alleen worden gebruikt als korting op toekomstige bestellingen en kunnen niet worden omgezet in een contante betaling van Flowerblog aan de Klant of worden gebruikt om cadeaubonnen te kopen.

12. Cadeaubon en vervaldatum van het Flowerblog-krediet

Cadeaubonnen en Flowerblog-tegoeden zijn geldig gedurende één jaar vanaf het moment dat ze zijn uitgegeven, waarna de tegoedbon en het tegoed verlopen. Elk tegoed dat overblijft na het verstrijken van de cadeaubon of Flowerblog-tegoed kan niet worden gerestitueerd.

nieuwsbrief

abonneer vandaag

Meld u aan voor exclusieve bloemen, speciale prijzen en de nieuwste update

Neem contact op

Bruijnings Ingenhoeslaan 2262273 KW
Voorburg, Netherlands
(877) 408-5543
[email protected]

Copyright©2019 FLOWERBLOG. Alle rechten voorbehouden.

Add to cart